• काली मिट्टी

  • जलोढ़ मिट्टी

  • लाल मिट्टी

  • बलुई मिट्टी


लाल मिट्टी